LegeEdCamp

Tid: 19. januar 2019 10-16

Sted: Københavns Professionshøjskole Campus Carlsberg

Tilmelding via Eventbrite.

Vi afholder en “EdCamp” for (især) pædagoger med leg som omdrejningspunktet. Legen er det overordnede indholdsmæssige tema, og hele oplevelsen skal være gennemsyret af legens stemninger – med tid til faktisk at lege, men også med legens grundlæggende insisteren på åbenhed, nysgerrighed, fantasi, mod til at eksperimentere og uforudsigelighed.

Rammen er leg, men derudover er der ikke meget, der ligger fast. Det er deltagernes brændende nysgerrighed, der definerer indholdet, når vi skriver netop vores foretrukne legeemner på post-its og sammen former et program for dagen.

Hvad er formålet?

Vi vil sætte legen til debat, gå på opdagelse i legen, og vi vil lade flere komme til orde. Vi vil også gøre pædagogerne til hovedpersoner for det arbejde med legen, der foregår på hele det pædagogiske område.

En EdCamp har ikke noget klart defineret udbytte, for det afhænger jo helt og holdent af deltagernes interesser, engagement og indsats. Præcis som når vi leger, så ved vi ikke helt, hvad der kommer til at ske, eller hvad vi får med hjem. Sådan er vilkårene.

Vi har jo – sammen og hver for sig – lavet adskillige EdCamps efterhånden, så vi har en vis erfaring med, at der altid kommer ret meget ud af sådan en dag, bl.a.:

– Energi! En EdCamp er et energiboost uden lige, for det skaber glæde og begejstring at være sammen med ligesindede, passionerede mennesker, der vil noget.

– Ny viden! Alle deltagere bringer viden og erfaringer med sig, og det gør os alle klogere. Ofte opstår der endda ny viden i mødet mellem de mange forskellige perspektiver.

– Et styrket legefællesskab: Vi der beskæftiger os med leg ser os som del af et levende legefællesskab, der er åbent, nysgerrigt, respektfuldt, generøst og modigt. Sammen kan vi meget, og jo flere, der leger med – på legens præmisser – jo stærkere bliver legefællesskabet.

– Nye idéer og initiativer: En EdCamp sætter tanker i gang og bringer ideer i spil. Det kan slet ikke undgås, og vi vil insistere på, at der som afslutning formuleres “hensigtserklæringer” e.l., der bygger bro mellem EdCamp og hverdagen. Kan vi fx bruge dagen som afsæt for nye, konkrete initiativer der skaber bedre vilkår for leg i det pædagogiske arbejde? Nye former for kompetenceudvikling? Nye samarbejder?

EDCamp Odense Undervisning der rykker

 

EdCamp i Odense

Lørdag den 29. april blev der afholdt EDCamp i Odense med titlen

“Undervisning der rykker”

Fremmødte fra hele Danmark var mødt op – klar til en dag med inspirerende samtaler, nye inputs og drøftelser om mange spændende temaer, der fylder i dagens uddannelseslandskab.

Læs en spændende beskrivelse fra Anne Mette, der fortæller om hendes indtryk og oplevelser som deltager på EDCamp Odense:

Følg linket: kortlink.dk/qgvh

 

 

Hvad er forventningerne til EDCamp Odense?

Thomas Dresig, Pæd. IT-konsulent i Kerteminde Kommune

“Jeg ser frem til at få et forrygende indspark til energien, og ud over dette glæder jeg mig til at drøfte, hvad der er god undervisning. Mit sigte er det digitale, men hvor det digitale ofte bliver sat i første række, håber jeg her, at det bliver til drøftelser og videndeling om it inddraget som et værktøj, der bidrager til undervisning der rykker!”

Henrik Møller, Lærer, Pæd. koordinator Haarby Efterskole

“Jeg glæder mig til at møde andre, der brænder for at udvikle spændende læringsmiljøer. Jeg er pt meget optaget af formativ vurdering og selvreguleret læring, og det ser jeg frem til at drøfte med andre…og selvfølgelig at opleve energien og inspirationen fra en EDCamp på egen krop :-)”

Anne Mette Lundstrøm, @anme68

Jeg glæder mig meget til at udvide mit netværk, og vil gerne drøfte alt muligt mellem undervisning og læring! Er selv meget optaget af, hvordan vi kan skabe en skole, hvor der er plads til sanser og refleksion, uden at der nødvendig er sat læringsmål op!
Pt er jeg også meget opsat på at blive klogere på forskellige former for formativ evaluering og feedback, så der er fokus på alle de spændende processer, og ikke kun resultatet i undervisningen.  Og så er der jo slf begrebet dannelse, som jeg meget gerne vil blive endnu klogere på!

 

 

Når lærerne starter bevægelsen og deler

Hvad skal skolen?

Der er mange meninger om skolen. Hvad den skal, kan, gøre, burde og formår.

Udtalelserne kommer ofte fra folk, der ikke (længere) har deres hverdag i skolen. Nogle gange mangler der at blive hørt tilbagemeldinger, holdninger, ideer og visioner fra folkene på gulvet.

 

Hvad kan edcampDK?

EdcampDk er et tiltag, som giver alle med relation til skolen plads og mulighed for at udvikle sig sammen.

Det er et non-konference-arrangement, hvor deltagerne sammen skaber indholdet.

Der er plads til at sætte sig på debatten, præge dagsordenen og i ægte bottom-up stil.

Bare hør nogle tilbagemeldinger her.

“Hvor det af og til kan være svært at løfte sig over den konkrete praksis i en travl hverdag, var der her en udpræget velvilje til netop det, og mange svære spørgsmål blev vendt og drejet. Hvordan gør vi undervisningen mere meningsfuld for eleverne? Hvordan udnytter vi digitale mediers potentiale? Hvad er det vi vil med vores uddannelser? Hvordan styrker vi videndeling? Hvordan gør vi vores uddannelser til en aktiv del af verden?”

 

 

Vi betragter altså arrangementet som en helt entydig succes, og jeg kan, bogstaveligt talt, ikke vente med at møde denne skønne forsamling igen. Jeg er inderligt begejstret og beæret over at kunne deltage i aktiviteter som denne, og mine forventninger til fremtidens uddannelser bliver bare højere og højere.

 

 

Se her, hvordan det gik for sig, da der var Edcamp i København juni 2016:

 

 

 

EdCamp – Hvad skal vi med skolen?

Tid: 11 mar 2017 kl. 10:00 – 15:00

Sted: Frederiksbjerg Skole, Ingerslevs Boulevard 2, 8000 Aarhus C

Klik for tilmelding (senest mandag d. 6/3)

Hvis du optaget af:

  • hvordan vores fælles skole skal se ud i fremtiden?
  • hvordan skolen skal danne og uddanne vores børn og unge bedst muligt?
  • skolens opgave i samfundet?
    – så skal du med til “Hvad skal vi med Skolen? – EdCamp 2017”

Lørdag d. 11. marts kl. 10.00 – 15.00 – der serveres morgenkaffe fra kl. 9.30

EdCamp er en alternativ og åben konferenceform, hvor indholdet skabes af alle deltagerne. Omdrejningspunktet er ikke oplæg fra kendte talere, men en fælles udforskning af de emner, vi hver i sær brænder for og selv bringer i spil.

Initiativgruppen bag ”Hvad skal vi med skolen EdCamp 2017” vil på baggrund af drøftelserne på EdCamp arbejde hen mod en konference, hvor vi håber at kunne inspirere byens politikere.

Skynd dig, der er begrænsede pladser.

Klik for tilmelding (senest mandag d. 6/3)

Deltagelse i EdCamp er selvfølgelig gratis, og der vil være fuld forplejning i løbet af dagen.

Arrangørerne:

 

Tak for endnu en fed #Edcampdk

Godt humør og inspirerende faglige diskussioner var der rigeligt af på den seneste Edcamp i København. Tusind tak til alle deltagere, sponsorer og ikke mindst arrangører for en helt igennem vellykket Edcamp.

 

edcampdk sponsor

 

Få et indtryk af dagen og selve Edcamp konceptet i denne video fra Mathias Poulsen

 

Vi ses til næste Edcamp!