LegeEdCamp

Tid: 19. januar 2019 10-16

Sted: Københavns Professionshøjskole Campus Carlsberg

Tilmelding via Eventbrite.

Vi afholder en “EdCamp” for (især) pædagoger med leg som omdrejningspunktet. Legen er det overordnede indholdsmæssige tema, og hele oplevelsen skal være gennemsyret af legens stemninger – med tid til faktisk at lege, men også med legens grundlæggende insisteren på åbenhed, nysgerrighed, fantasi, mod til at eksperimentere og uforudsigelighed.

Rammen er leg, men derudover er der ikke meget, der ligger fast. Det er deltagernes brændende nysgerrighed, der definerer indholdet, når vi skriver netop vores foretrukne legeemner på post-its og sammen former et program for dagen.

Hvad er formålet?

Vi vil sætte legen til debat, gå på opdagelse i legen, og vi vil lade flere komme til orde. Vi vil også gøre pædagogerne til hovedpersoner for det arbejde med legen, der foregår på hele det pædagogiske område.

En EdCamp har ikke noget klart defineret udbytte, for det afhænger jo helt og holdent af deltagernes interesser, engagement og indsats. Præcis som når vi leger, så ved vi ikke helt, hvad der kommer til at ske, eller hvad vi får med hjem. Sådan er vilkårene.

Vi har jo – sammen og hver for sig – lavet adskillige EdCamps efterhånden, så vi har en vis erfaring med, at der altid kommer ret meget ud af sådan en dag, bl.a.:

– Energi! En EdCamp er et energiboost uden lige, for det skaber glæde og begejstring at være sammen med ligesindede, passionerede mennesker, der vil noget.

– Ny viden! Alle deltagere bringer viden og erfaringer med sig, og det gør os alle klogere. Ofte opstår der endda ny viden i mødet mellem de mange forskellige perspektiver.

– Et styrket legefællesskab: Vi der beskæftiger os med leg ser os som del af et levende legefællesskab, der er åbent, nysgerrigt, respektfuldt, generøst og modigt. Sammen kan vi meget, og jo flere, der leger med – på legens præmisser – jo stærkere bliver legefællesskabet.

– Nye idéer og initiativer: En EdCamp sætter tanker i gang og bringer ideer i spil. Det kan slet ikke undgås, og vi vil insistere på, at der som afslutning formuleres “hensigtserklæringer” e.l., der bygger bro mellem EdCamp og hverdagen. Kan vi fx bruge dagen som afsæt for nye, konkrete initiativer der skaber bedre vilkår for leg i det pædagogiske arbejde? Nye former for kompetenceudvikling? Nye samarbejder?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *